Karasjok bibliotek

OM OSS

Foto: Karasjok bibliotek

Biblioteket

Du finner Karasjok bibliotek i 1.etasje i sentrumsbygget, som er sentralt plassert i bygda. Folkebiblioteket skal tilrettelegge bibliotektjenester for alle som bor i kommunen. I Karasjok kommune er det spesielt viktig å tilrettelegge for tilgang på samisk litteratur og fremme samisk kulturell virksomhet.  

Folkebibliotekvirksomheten i Norge er hjemlet i Lov om folkebibliotek(folkebibliotekloven). 

Kárášjoga girjerádjosa gávnnat márkanis guovddášvistti 1. gearddis. Kárášjoga gielddas lea erenomáš dehálaš láidestit sámi litteratuvrii ja ovddidit sámi kultuvrralaš doaimmaid.  

Álbmotgirjerájusdoaibma Norggas lea láhkaásahuvvon Girjerájuslágas(álbmotgirjerájuslágas 

  • 1.Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. 

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

Translate »