Bibliotekets oppgave er å stille bøker og annet bibliotekmateriale gratis til disposisjon for alle. Det er også en møteplass, med arrangementer og aktiviteter. Bibliotekets samling består av bøker, aviser, tidsskrifter, lydbøker, CD-plater, brettspill, filmer og språkkurs. Biblioteket har PC-er med tilgang til internett og trådløs nettverk for publikum

Reglement For Karasjok Bibliotek

Translate »